Търсене
Close this search box.

Награди за изявени учени на БАН в Деня на народните будители

По повод Деня на народните будители – 1 ноември  Управителният съвет на Българската академия на науките награждава изявени учени от Академията.

Наградата за изключително значими монографии от национално значение се присъжда на проф. дсн Светла Колева и проф. дфн Иванка Райнова – Институт по философия и социология за техните монографични трудове:

Koleva, Svetla. 2018. Totalitarian Experience and Knowledge Production: Sociology in Central and Eastern Europe 1945-1989, Brill Publishers, Series: Post-Western Social Sciences and Global Knowledge, volume 2, 298 pp. IBAN:  978-9004322329 

и

Raynova, Ivanka. Sein, Sinn und Werte. Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, 333 р. IBAN: 978-3631648360.

 

Честито на колегите! Това е голямо постижение за тях и гордост за целия Институт!

 

Кратка анотация на монографията на проф. дсн. Светла Колева

Кратка анотация на монографията на проф. дфн Иванка Райнова