Търсене
Close this search box.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК АЗАРЯ ПОЛИКАРОВ

П О К А Н А

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК АЗАРЯ ПОЛИКАРОВ

 

организирана от секция „История на философските и научните идеи“

на Института по философия и социология към БАН

на 7 и 8 октомври 2021г., онлайн

Регистрация на адрес: 

 

Програма

 

7.10. 2021 (четвъртък)

 

10:00-10:30 : Откриване: Поздравителен адрес от проф. д-р Ергюл Таир, научен секретар на

направление „Човек и общество“ на БАН; поздравителен адрес от проф. дфн Веселин Петров,

директор на Института по философия и социология към БАН; кратко изказване за живота и

дейността на акад. Азаря Поликаров от доц. д-р Пламен Дамянов

Панел 1: Философия и методология на научните теории

Модератор: Проф. дфн Иванка Райнова

10:30-11:00 : Проф. дфн Димитър Цацов (ВТУ)

Изказване на Азаря Поликаров пред Научния съвет на Института по философия от 1962 г.

11:00-11:30 : Доц. д-р Пламен Дамянов (ИФС – БАН)

Аналогията като метод за изграждане на модели в науката

11:30-12:00 : Проф. д-р Лилия Гурова (НБУ)

Пролиферация и синтез в съвременната философия на науката

12:00-12:30 : Проф. дн Дроздстой Стоянов (Медицински университет-Пловдив)

Дивергентно-конвергентният метод на Поликаров при решаване на психофизичния проблем

12:30 – 13:00 – Дискусия

13:00 – 14:30 – Обедна почивка

Панел 2: За комплексното отношение между философия и наука

Модератор: Проф. дфн Таня Батулева

14:30-15:00 : Проф. дфн Иванка Райнова (ИФС – БАН)

Проблематичното отношение философия – наука във феноменологията и съвременната

философия

15:00-15:30 : Д-р Галина Декова (ИФС – БАН)

Изкуствознанието като философия и наука

15:30-16:00 : Докторант Габриела Касърова (ИФС – БАН)

Отношението философия-наука у Лудвиг Витгенщайн: български прочит

16:00-16:30 : Гл.ас. Ясен Андреев (ИФС – БАН)

Моделът на хуманитарното знание: от ерудиция към метод

16:30-17:00 – Дискусия

 

 

8.10.2021 (петък)

 

Панел 3. История на научните идеи

Модератор: Доц. д-р Пламен Дамянов

10:00-10:30 : Проф. д-р Петер Бахмайер (Австрийски Институт за Източна и Югоизточна

Европа)

Трансформацията на науката в Народна Република България (Die Umgestaltung der Wissenschaft

in der Volksrepublik Bulgarien)

10:30-11:00 : Доц. д-р Константин Янакиев (СУ “Св. Кл. Охридски”)

Неизказаното, което ни свързва

11:00-11:30 : Доц. д-р Доротея Ангелова (ИФС – БАН)

Философско-логически и научни идеи на Васил Берон

11:30 – 12:00 – Дискусия

12:00 – 14:30 – Обедна почивка

Панел 4. Философия, естествени науки и религия

Модератор: Проф. дфн Димитър Цацов

14:30-15:00 : Проф. дфн Стефан Пенов (ИФС – БАН)

Сътворение и/или еволюция : философски и естествено-научни аспекти

15:00-15:30 – Проф. дфн Таня Батулева (ИФС – БАН)

Наука, философия и религия в концепцията на Радослав Цанов : взаимодействия и обрати

15:30-16:00 : Гл.ас. д-р Йордан Аврамов (ИФС – БАН)

Писма и въпросници: Ранното „Лондонско кралско дружество“ и Османската империя

16:00 – 16:30 – Дискусия

17:00 – Закриване на конференцията

Национална конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Секция „Култура, естетика, ценности“ към ИФС – БАН и Катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви канят на Национална научна конференция „Ценностите. Класика  и  актуалност“.