Търсене
Close this search box.

Публични политики и социални промени

Изследователските дейности на секцията са фокусирани главно върху анализа на публичните политики и в голяма степен тези изследвания са посветени на: описанието на политиките: дефиниране и изясняване на проблемите и оценка на потребностите; оценка на сравнителните предимства на политиките; анализ на резултатите, оценка на социалното въздействие и т.н., както и мониторинг и проучване на социалните промени, генерирани от политиките. Секцията полага също така усилия за разработване на концептуални и методологически проблеми в областта. Доколкото публичните политики са тясно свързани с разбирането на демокрацията като участие на членовете или гражданите в процесите на вземане на решения (за организацията или обществото), изследователските проблеми включват също и проблеми на гражданствеността, социалните движения, демократичните политически институции.

Състав

Временно изпълняващ длъжността ръководител на секцията
Социолог
Редовен докторант
Редовен докторант
Secretary