Търсене
Close this search box.

Религия, вярвания, светоглед

Секцията Религия, вярвания, светоглед  е единствената у нас светска катедра по религиозна философия, фи­ло­софия на религията; история, психология и социология на религията; логика, метафизика, наука и методоло­гия при изследвания на светогледа, религията  и ценностите.

Докторска програма: Философия на религията и Религиознание.

Проекти

Религиозна идентичност и светоглед – състояние и перспективи за човека в европейската цивилизация през XXI  век. Ръководител проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Период 2018 – 2021 г.

Традиция и новаторство в религиите и светогледа през XXI век  – философски анализ. Ръководител проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Период април 2022 – май 2025 г.

Участници в проекта:
1. Проф. д.ф.н. Стефан Пенов: Диалектическата логика – методология и система при изследване на световните религии и философските концепции за Бога, света и човека.
2. Гл. ас. д-р Севделина Николова: Изтокът и Западът в психоанализата.
3. Гл. ас. д-р Сергей Методиев: Диалектика-традиция-новаторство в християнството XXI век.
4. Гл. ас. д-р Мирослав Бачев: Проблемът за религиозния плурализъм: Между философията на религията и сравнителното религиознание.
5. Гл. ас. д-р Людмил Петров: Християнската традиция в пост-християнския свят – проблеми и перспективи.
6. Гл. ас. д-р Цветелин Ангелов: Спекулативното понятие за религия във философията на Г.В.Ф. Хегел и Идеята на Кант за религията на разума и трансценденталния идеал.
7. Проф. д-р Николай Михайлов: Натурализъм и религия: морални предизвикателства пред религиозния мироглед днес.
8. Д-р Юсуф Салих Юсуф: Ислямската философия и науката.

Издадени монографични сборници от 2018 до 2022

Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в. Съставител проф. д.ф.н. Стефан Пенов. ИК ПРОПЕЛЕР. София 2018. 412 стр. Редколегия: проф. Александър Гънгов, Гл. ас. Любомир Петров; гл. ас. д-р Севделина Николова; Гл. ас. д-р Сергей Методиев. ISBN: 978-954-392-474-5.

Религиозна  идентичност и светоглед, т. 1 – човекът в европейската цивилизация XXI век. ИК ПРОПЕЛЕР. София 2019. 420 стр. Съставител проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Редколегия: гл. ас. д-р Севделина Николова, гл. ас. Людмил Петров; гл. ас. Сергей Методиев, рецензенти: проф. Антоний Хубанчев и проф. Н. Михайлов. ISBN – 978-954-392-576-6

Религиозна идентичност и светоглед, т. 2. ИК ПРОПЕЛЕР. София 2020.  Съставител проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Редколегия: Гл. ас. Севделина Николова, гл. ас. Людмил Петров, гл. ас. Сергей Методиев.

Религиозна идентичност и светоглед, т. 3: философията на Хегел и религията – 250 години Г. Хегел. София 2021. ИК.ПРОПЕЛЕР. 480 стр. Научен редактор проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Редактори: гл. ас. д-р Севделина Николова; гл. ас. д-р Цветелин Ангелов и гл. ас. д-р Мирослав Бачев. ISBN – 978-954-392-643-5.

Философската система на Хегел  и философията на религията – 250 години от раждането и 190 годни от смъртта на Г. В. Фр. Хегел. София 2022. –  ИК ПРОПЕЛЕР; 544 стр. – Научен редактор проф. д.ф.н. Стефан Пенов. Редактори: гл. ас. д-р Севделина Николова, гл. ас. д-р Цветелин Ангелов и Гл. ас. д-р Мирослав Бачев. Рецензенти проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. д.ф.н. Пл. Макариев. ISBN – 978-954-392-643

Състав

Временно изпълняващ длъжността Ръководител на секцията
Външни сътрудници на секцията
секретар
секретар