Научно-теоретични и научно-приложни постижения на ИФС

НАЙ –ЗНАЧИМО НАУЧНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2021г.

НАЙ –ЗНАЧИМО НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2021 г.

НАЙ –ЗНАЧИМО НАУЧНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2020г.

НАЙ –ЗНАЧИМО НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2020 г.