Търсене
Close this search box.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ „75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

                         

     СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

     СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФСКИ НАУКИ“

 

ОРГАНИЗИРА

на 21 ноември (Световен ден на философията) и 22 ноември 2019 г.

в Големия салон на БАН, ул. „15-и ноември“ №1

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ

 

„75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

 

 

Форумът е ориентиран към разностранни класически и съвременни проблеми и алтернативни решения във всички области на философията.

 

Очакваме Вашите заявки за доклади в следните области: онтология, епистемология, логика, философия на науката, философия на историята, философия на религиите, история на философията, философска антропология, етика, естетика и други.

Изпращайте своите заглавия на доклади и резюмета в размер до 300 знака на имейл:

до 15 октомври 2019 г.

 

Организационен комитет:

Председател: гл. ас. д-р Силвия Борисова – Спасова

Членове: доц. д-р Доротея Ангелова, доц. д-р Юлия Васева, доц. д-р Николай Михайлов, доц. д-р Ивайло Димитров, гл. ас. д-р Севделина Николова, гл. ас. д-р Сергей Методиев

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по