Търсене
Close this search box.
conference 15-16.05

Национална конференция „Ценностите. Класика и актуалност“, 15–16 май 2024 г.

Секция „Култура, естетика, ценности“ към Института по философия и социология при БАН и Катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“ имат удоволствието да Ви поканят на Национална научна конференция „Ценностите. Класика  и  актуалност“. Конференцията ще се проведе на 15 и 16 май 2024 г. Форумът обединява 31 водещи учени – изследователи в сферата на философията, социологията, етиката, естетиката, правото, антропологията, образованието, психологията, психотерапията и теологията, и търси пресечните им точки в общ и конструктивен дебат за ценностите в съвременната човешка ситуация.

Откриването на конференцията е на 15 май (сряда), от 9.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН, София (Голям салон на БАН, ул. „15-и ноември“ № 1). Вторият ден на конференцията, 16 май (четвъртък), ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – зала 412, УК-1, и започва от 9.30 ч. с изложбата „Между Аз и Мен“ на Юлиана Хичева и Галина Йотова с визуални творби, посветени на ценностното отношение към себе си и Другия.

В отговор на националния и световния аксиологически дебат научният форум ще предостави дискусионно и общностно изследователско пространство, посветено на разновидни перспективи към ценностите. Те се превръщат в самостоятелен предмет на изследване с обявяването им за първостепенна задача пред философията през XIX век; произходът на интереса към ценностите обаче има много по-далечни корени в Античността и неизменно съпътства осмислянето на човека и за неговия свят, като се стигне до големите проекти на XXI век за универсални ценностни и етически системи.

Тематичните направления на програмата обхващат: онтология и логика на ценностите; епистеме и етос на ценностите; антропология на ценностите: трансцендентност и архетипика; праксис и поезис на ценностите.

Очакваме Ви!

С най-добри пожелания от името на организационния комитет,
Доц. д-р Силвия Борисова, ИФС – БАН
Доц. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Програмата на конференцията ще намерите тук.