Търсене
Close this search box.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ“ 15 – 16 ноември 2018

На 15 ноември 2018 г. в Големия салон на БАН беше открита националната конференция „70 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ“. Форумът е организиран от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Секция „Философски науки“ при Съюзът на учените в България и бе посветен на Международния ден на философията, определен от ЮНЕСКО, и на 70—годишнината от основаването на първия Институт по философия и образование към БАН. Основен  фокус на дискусиите бяха проблемите и перспективите пред философията в България в съвременната ситуация. В конференцията бяха представени над 60 доклада от академичните среди и редица университети у нас –  ИИОЗ – БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, УНСС, ТУ, София, ПУ „Паисий Хилендарски“,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на събитието се проведе и Четиринадесетата конференция по етика „Етиката в България – традиции и хоризонти“, посветена на 50 години от основаването на първото звено по етика в Българска академия на науките, като представените доклади засегнаха норми, традиции и предизвикателства в полето на етическите изследвания.

 

ПРОГРАМА

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по