Търсене
Close this search box.

Национална научна конференция на тема „25 години: Какво?“

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“,
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
организира по случай 25 годишнината от 10 ноември 1989 г.

национална научна конференция на тема 25 години: Какво?

Конференцията ще се състои на 5 ноември, сряда, от 9.30 часа в семинарната зала на ИИОЗ – БАН, бул. Патриарх Евтимий 6.

Заявки за участие се приемат до 29 октомври 2014 г. на електронен адрес:

Заявките трябва да съдържат тема и кратко резюме (до половин страница) на доклада. Предвижда се публикуване на докладите.

ПОКАНА