Нашите докторанти

Петър Евгениев – редовен докторант, Проблемна група по логика към секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Мира Добрева – редовен докторант, “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Светлана Нанчева – редовен докторант, Проблемна група по логика към секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

Елина Марчева – редовен докторант, секция “ Философия на науката”

Христина Николова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Багрян Маламин – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Ралица Димитрова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Асен Димитров – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Поля Христова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Биляна Иванова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Гергана Йонкова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Николина Делева – редовен докторант, секция “Култура, естетика, ценности”

Цецка Хаджигеоргиева – редовен докторант, секция “Общности и идентичности”

Габриела Касърова – редовен докторант, секция “История на философските и научните идеи”

Димитър Попов – редовен докторант, секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

Гергана Костурска – редовен докторант, секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

Христо Аламинов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Даниела Василева – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Пламена Владимирова – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Цветомир Паунов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Недялко Ташев – задочен докторант, секция “Религия, вярвания,светоглед”

Васил Лозанов – задочен докторант, секция “Етически изследвания”

Венелин Цветков – задочен докторант, секция “ Философия на науката“