Нашите докторанти

Редовни докторанти към 01.01.2022 г.

 1. Асен Димитров – Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 2. Биляна Иванова – Наумова – Секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 3. Габриела Касърова – Секция „История на философските и научните идеи“
 4. Гергана Йонкова – Секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 5. Гергана Костурска – Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“
 6. Десислава Кръстева – Секция „История на философските и научните идеи“
 7. Димитър Попов – Секция „Философия на науката“
 8. Елина Марчева – Секция „Философия на науката“
 9. Мира Добрева – Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 10. Николина Делева – Секция „Култура, естетика, ценности“
 11. Ралица Димитрова – Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 12. Ина Николова – Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 13. Цецка Хаджигеоргиева – Секция „Общности и идентичности“

 

Задочни докторанти към 01.01.2022 г.

 1. Васил Лозанов – Секция „Етически изследвания“
 2. Венелин Цветков – Секция „Философия на науката“
 3. Даниела Димова – Секция „Стратификация, неравенства и мобилност“
 4. Мартина Дробенова – Секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 5. Недялко Ташев – Секция „Религия, вярвания, светоглед“
 6. Олег Йорданов – Секция „Стратификация, неравенства и мобилност“
 7. Теодорина Тодорова – Секция „Общности и идентичности“
 8. Цветомир Паунов – Секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“

 

Докторанти на самостоятелна подготовка към 01.01.2022 г.

 1. Десислава Янева – Център за емпирични социални изследвания
 2. Ганчо Ганев – Секция „Религия, вярвания, светоглед“