Нашите докторанти

Редовни докторанти към 01.01.2021 г.

 1. Асен Димитров – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 2. Багрян Маламин – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 3. Биляна Иванова – Наумова – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 4. Габриела Касърова – секция „История на философските и научните идеи“
 5. Гергана Йонкова – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 6. Гергана Костурска – секция „Социални теории, стратегии и прогнози“
 7. Димитър Попов – секция „Социални теории, стратегии и прогнози“
 8. Елина Марчева – секция „Философия на науката“
 9. Мира Добрева – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 10. Николина Делева – секция „Култура, естетика, ценности“
 11. Петър Евтимов – Проблемна група по логика към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“
 12. Поля Христова – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 13. Ралица Димитрова – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 14. Светлана Нанчева – Проблемна група по логика към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“
 15. Христина Николова – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“
 16. Цецка Хаджигеоргиева – секция „Общности и идентичности“

 

Задочни докторанти към 01.01.2021 г.

 1. Васил Лозанов – секция „Етически изследвания“
 2. Венелин Цветков – секция „Философия на науката“
 3. Даниела Василева – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 4. Недялко Ташев – секция „Религия, вярвания, светоглед“
 5. Пламена Владимирова – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
 6. Цветомир Паунов – секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“