Търсене
Close this search box.

На свое заседание на 21.03.2023 г. Научният съвет на ИФС взе решение за удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus

На свое заседание на 21.03.2023 г. Научният съвет на ИФС взе решение за удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus

Професор Веселин Петров работи в БАН от началото на 1980 г.: първоначално в тогавашния Институт по философия, а понастоящем Институт по философия и социология – повече от 43 години без прекъсване, като извървява стъпка по стъпка академичния път на израстване от докторант до професор, директор на ИФС и председател на Научния съвет на ИФС. Областта на научните му интереси е в полето на философията и по-точно онтология, метафизика, процесуална философия, приложна философия, философия на науката, съвременни философски учения. Носител е на годишната награда „Питагор“ на МОН в категорията за утвърден учен в областта на хуманитарните и социални науки за 2016 г. – засега единствен от Института. На два пъти (за 2016 и 2022) публикации на проф. Петров са определяни като най-добро научно-теоретично постижение на Института. С удостояването на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание “Professor Emeritus” на ИФС-БАН, институцията ни отбелязва неговия принос в националното и световното развитие на философията.

Церемония по официалното удостояване със званието Professor Emeritus на проф. д.ф.н. Веселин Петров на 27 април 2023 г. в Зала 207 на ЦУ на БАН