Търсене
Close this search box.

Новият брой на Balkan Journal of Philosophy

5555

 

Излезе вторият брой на Balkan Journal of Philosophy за 2013 г.
Може да бъде закупен от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп