Търсене
Close this search box.

Нов брой на списание „Философски алтернативи“

korica02Списание „Философски алтернативи“ 2/2016

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И ПОЗНАНИЕ

Водещи: Юлия Васева и Доротея Ангелова

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НАУКА, ЦЕННОСТИ, ПОЗНАНИЕ

Ангел С. Стефанов – Науката като ценност и ценности за науката

Асен Димитров – Попър и йерархичната каузалност като матрица на интелигентността

Антон Дончев – Положителната роля на субективния фактор в науката: защита срещу Попъровата критика на субективистката вероятност

Мила Маринова – Невробиологични основи на човешките ценности

Енгелсина Тасева – Някои специфични аспекти на ценностната рационалност в науката

Венцеслав Кулов – За една логическа грешка, свързана с термините „познание“, „свобода“, „справедливост“ и „демокрация“

 

В ПАМЕТ НА ЯКО ХИНТИКА

Яко Хинтика   Спектър на логиките на задаване на въпроси

Росен Люцканов – Яко Хинтика. Логиката и философията на математиката през втората половина на ХХ век

 

ФИЛОСОФИЯ НА СПОРТА

Боряна Ангелова-Игова, Петя Миланова-Дикова – Тялото машина

 

КИНО И ЕЗИК

Iona Pelovska – The Question of Cinema: Myth, Prophecy and Technology

 

ДИСКУСИЯ

Георги К. Маринов – Интелигентният дизайн и съвременната еволюционна биология

 

СЪБИТИЯ

Антон Дончев, Мила Маринова, Лилия Гурова – ХV международен конгрес по логика, методология и философия на науката

Любомир Сирков – Кръгла маса на тема „Може ли егоизмът да бъде добродетел?“

Стефан Ем. Николов – Нобеловият комитет отдаде признание на наратива като литература

Нонка Богомилова – Интелектуалци пред сфинкса на Времето

Кирил Попов – Пантеизмът на Фернандо Песоа

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване