Търсене
Close this search box.

Нов брой на сп. „Философски алтернативи“

fa6_15COV

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015

Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Даниел фон Вахтер – Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си

Ангел С. Стефанов – За парадоксите на динамичното време

Иван Колев – Българският фронтон. Етюд от феноменология на архитектурата

Ивайло Димитров – Феноменология и мислене без способности

Кристиян Енчев – Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт

Невена Крумова – Еротичната валидност на истината като междуиндивиден феномен

ИСТОРИЯ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Иван Камбуров – Трансцендентализмът на съзерцанието в ранния будизъм

Стефан Попов – Възприятие и крайност: феноменологически измерения на доказателството на Декарт за съществуването на „материални неща“

Силвия Кръстева – Феноменологичният дискурс на категорията

Валентин Канавров – Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип?

Майя Георгиева – Генетичната феноменология и проблемът за интенционалността

Стефан Димитров – Феноменологичното мислене: смисълът на „при“. Хайдегеровата феноменология на битието

Владимир Раденков – Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер)

КНИГИ

Кристиян Енчев – Пътища на критическата метафизика: една възможна систематична тетралогия

Стефан Пенов – Срещи на исляма с модерността

Димитър Цацов – За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването

Кирил Попов – През очите на душата

Игнат Ст. Минков – Философски поглед към българската история

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп