Търсене
Close this search box.
Screenshot 2024-02-05 151713

Скъпи колеги, Скъпи наши съмишленици…

От името на Ръководството на Института по философия и социология – БАН имам удоволствието да ви представя новия сайт на Института. Водени от желанието да направим дейността на учените от Института по-видима, по-разбираема и по-достъпна за научните общности и деловите среди в България, но и за широк кръг виртуални читатели, ви предлагаме нов облик на дигиталното битие на нашия Институт. На основата на съвременни информационни модели, разработчиците на сайта потърсиха най-добрите решения за адекватното представяне на изследванията на учените от Института, за популяризиране на техните публикации и провежданите научни форуми и събития. Всички аспекти на дейността на ИФС са отразени в новия сайт. Тук намират място както постиженията и актуалните новини и събития, така и нормативните документи, които дефинират дейността на ИФС като академична институция. Атрактивно представени са както дейностите на научните звена в Института, така и учените и докторантите.

Да си пожелаем на добър час и нека новото ни виртуално лице завоюва достойно място в публичното пространство!

Проф. дсн Емилия Ченгелова
Директор на ИФС – БАН

ОЩЕ