Общо събрание

Председател

Доц. д-р Добринка Костова

kostov11@abv.bg

Зам. председател

Доц. д-р Марияна Драганова
meriliny@gmail.com

Секретар

Гл.ас. д-р Силвия Борисова-Спасова

sylvia.borissova@gmail.com