Търсене
Close this search box.

Обява за „Философията като призвание“ в памет на Михаил Игов

12-та СЕСИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ФИЛОСОФИЯТА КАТО ПРИЗВАНИЕ”
В ПАМЕТ НА МИХАИЛ ИГОВ
25-26 ноември, залата на бившия ИФИ, бул. „П. Евтимий” 6,
начало: 25 ноември от 9.30 часа

Понеделник, 25 ноември

Модератор: Борис Грозданов
9.30-10.00 ч. Откриване. Спомени за колегата Михаил Игов.
10.00-10.40 ч. Лилия Гурова, „Основани на принципи обяснения, които не са
аргументи”
10.40-11.20 ч. Асен Димитров, „Свободата в контекста на семиотичния
реализъм”
11.20-11.40 ч. Почивка
11.40-12.20 ч. Ангел Стефанов, „Език и разбиране в науката”
12.20-13.00 ч. Енгелсина Тасева, „Философстването ad hoc – контекстни
аспекти”
13.00-14.00 ч. Обедна почивка

Модератор: Николай Турлаков
14.00-14.40 ч. Ивайло Димитров, „Защо ‘критическа’ метафизика на
способностите?”
14.40-15.20 ч. Борис Грозданов, „Понятието за посока в Кантовия
аргумент от 1768 г.”
15.20-15.40 ч. Почивка
15.40-16.20 ч. Юлия Васева, „Критериите за демаркация в контекста на една
елегантна критика”
16.20-17.00 ч. Пламен Дамянов, „Основни физически характеристики и
тяхната релевантност към времето”

Вторник, 26 ноември

Модератор: Юлия Васева
10.00-10.40 ч. Нонка Богомилова, „Аргументът на смъртта (по Платоновия
„Федон”)”
10.40-11.20 ч. Николай Турлаков, „Има ли примат моментът на бедещето в
екзистенциалното време?”
11.20-11.40 ч. Почивка
11.40-12.20 ч. Теодора Димитрова, „Томас Нагел през призмата на
теоретиците на интелигентния дизайн”
12.20-13.00 ч. Валентин Калинов, „Философът и животът в истина”
13-00-13.15 ч. Закриване на конференцията и уточнения относно
публикуване на докладите.