Търсене
Close this search box.

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРУКТУРНО НАСИЛИЕ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО ДНЕС“

 

08 март 2022

https://8×8.vc/ipsbasbg/strukturno.nasilie

  

14:00-14:05 ч. ОТКРИВАНЕ

14:05-15:05 ч. ПЪРВИ ПАНЕЛ

(модератор – Александра Трайкова)

 

„Непропорционалност“ в политиките на обществено здраве: граници на грижата – гл. ас. д-р Любослава Костова, Секция „Етически изследвания“ при ИФС-БАН

 

Структурното насилие на политическите езици и спекулациите с човешкото достойнство в годините на т.нар. „демократичен преход“ – проф. дсн Максим Мизов

 

Трансформации на институционалната грижа – докт. Здравко Ангелов, координатор по проект „Психично здраве и социални неравенства“ към НИС при СУ „Св. Климент Охридски“

 

Закрилата като наказание: алтернативната грижа за деца в България – Евгения Тонева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет

 

Насилие, основано на пола, и превенция на вторичната виктимизация чрез обучения на професионалисти – гл. ас. д-р Донка Петрова, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, сътрудник към асоциация „Анимус“

 

Елитното домашно насилие в България – д-р Сибила Игнатова, адвокат, ръководител на секция „Конституционно и държавно право“ към Комисията по правни въпроси на Висшия адвокатски съвет

 

15:05-15:35 ч. ДИСКУСИЯ

 

15:35-15:50 ч. ПАУЗА

 

15:50-16:50 ч. ВТОРИ ПАНЕЛ

(модератор – Огнян Касабов)

 

Социалната функция на библиотеките в подкрепа на преодоляването на структурното насилие в обществото – доц. д-р Ели Попова, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Социално ангажираните изкуства като глас на човешкото достойнство – доц. д-р Силвия Борисова, секция „Култура, естетика, ценности“ при ИФС-БАН

 

Между активизъм и performance – Неда Иванова, студент във ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Социално страдание и младежка съпротива: два казуса от Студентски град – докт. Кристиан Стефанов, катедра „Политология“ при ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Социална стигма и стереотипи – д-р Адриана Иванчева, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Структурно насилие и човешко достойнство: етическа перспектива върху предизвикателствата пред жертвите на домашно насилие – гл. ас. д-р Александра Трайкова, секция „Етически изследвания“ при ИФС-БАН

 

16:50-17:20 ч. ДИСКУСИЯ

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по