Онтология и епистемология

Предметът на дейност на секция „Онтология и епистемология” са фундаментални и приложни изследвания в областта на съвременната онтология и епистемология в перспективите на европейския проект за общество, основано на знанието.  Тези дисциплини са традиционни и фундаментални за философията, но и едни от най-динамично развиващите се в съвременните философски изследвания.

Проекти:

Критични понятия на метафизиката” (2019-2022). Вътрешно-институтски проект с ръководител  доц. д-р Ивайло Димитров и участници:  доц. д-р Кристиян Енчев,  гл. ас. д-р Ясен Андреев, гл. ас. д-р Стефан Димитров, гл. ас. д-р Димитър Ганов,  Доц. д-р Юлия Васева-Дикова.

Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация” (2016-2018). Вътрешно-институтски проект с ръководител  доц. д-р Асен Димитров и участници: проф. д-р Александър Гънгов (СУ), доц. д-р Божидар Ивков, доц. д-р Валери Личев, гл. ас. д-р Камелия Жабилова, гл.  ас. д-р Мина Стоева, доц. д-р Николай Михайлов,  гл. ас. д-р Силвия Серафимова,  гл. ас. д-р Стефан Димитров,  гл. ас. д-р Цветанка Горанова, доц. д-р Юлия Васева.

 

Състав

  1. Доц. д-р Кристиян Енчев – Завеждащ секция
    chris.enchev@gmail.com

2. Доц. д-р Ивайло Димитров
dimitrov.ivaylo.g@gmail.com

3. Доц. д-р Асен Димитров
assen.dimitrov@gmail.com

4. Доц. дфн Алекси Апостолов

a_apostolov_iioz@abv.bg

5. Доц. д-р Николай Турлаков
nturlakov@abv.bg

6. Гл. ас. д-р Георги Ангелов
angelovg@abv.bg

7. Гл. ас. д-р Димитър Ганов
abutor1@gmail.com

8. Гл. ас. д-р Ясен Андреев

jassen_andreev@hotmail.com

9.Гл. ас. д-р Мирослава Христоскова

mira.hristoskova@gmail.com 

10. Гл. ас. д-р Стефан Димитров (асоцииран член на секцията)
s_i_dimitrov@abv.bg

Докторанти
1. Цвета Рачева

Секретар
Виолета Колева
V_Koleva@abv.bg