Търсене
Close this search box.
sergey-shmidt-koy6FlCCy5s-unsplash

Поздравления за доктор Даниела Василева

На 12 март д-р Даниела Василева успешно защити докторската си дисертация Гражданска активност и екологична политика в България в периода 2010 – 2020 г. (социологически аспекти)

 

Научно жури
Проф. д.с.н. Мая Келиян – председател – ИФС – БАН
Проф. д.с.н. Анна Мантарова – ИФС – БАН
Проф. д-р Надежда Йонкова – ИДП – БАН
Проф. д–р Стефка Наумова – ИДП – БАН
Доц. д-р Добрин Канев – УНСС

Поздравления за Даниела и успех в бъдещите ѝ начнания.

ОЩЕ

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.