Търсене
Close this search box.
sergey-shmidt-koy6FlCCy5s-unsplash

Поздравления за доктор Даниела Василева

На 12 март д-р Даниела Василева успешно защити докторската си дисертация Гражданска активност и екологична политика в България в периода 2010 – 2020 г. (социологически аспекти)

 

Научно жури
Проф. д.с.н. Мая Келиян – председател – ИФС – БАН
Проф. д.с.н. Анна Мантарова – ИФС – БАН
Проф. д-р Надежда Йонкова – ИДП – БАН
Проф. д–р Стефка Наумова – ИДП – БАН
Доц. д-р Добрин Канев – УНСС

Поздравления за Даниела и успех в бъдещите ѝ начнания.

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.