Търсене
Close this search box.
pexels-nubikini-386015 ii

Поздравления, професор Желева!

д.с.н. Румяна Желева спечели конкурса за професор в секция Стратификация, неравенства и мобилност.

Научното жури даде висока оценка на участието на професор Желева в конкурса.

Председател
проф. д.с.н. Румяна Иванова Стоилова, ИФС-БАН
Съставд-р Петя Кабакчиева, СУ Климент Охридски
проф. д.с.н. Георги Фотев Георгиев, почетен професор в НБУ
доц. д-р Мариана Драганова, ИФС-БАН
проф. д-р Милен Балтов, Бургаски свободен университет
проф. д.с.н. Васил Киров, ИФС-БАН
проф. ем. д.ф.н. Веселин Петров, ИФС-БАН

Поздравления от целия институт за значимото постижение!

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.