Търсене
Close this search box.

Покана за конференция „Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи“

Институт за изследване на обществата и знанието със съдействието на Фондация Конрад Аденауер Ви кани на предстоящата конференция на тема „Пазар на труда, образование, заетост:  съвременни предизвикателства и перспективи“, която ще се проведе на 28 и 29 ноември 2016 г. в Конферентна зала на Венус Бизнес Център на бул. „Дондуков“ 9 (вход откъм ул. „Бачо Киро“), ет. 2, София.

Днес живеем в свят, който едва ли бихме могли да си представим допреди 50 години: живеем в нова икономика, завладяна от технологии, движена от информация и енергетизирана чрез възхода и натрупването на знания. Очевидно в 21 век имаме много повече възможности на наше разположение и самите ние сме участници в една нова, ускорена динамика на развитието. Какво се случва днес с пазара на труда, работната сила и работното място в този динамичен свят и как те ще изглеждат след още половин век? Конференцията ще търси отговор на тези и други въпроси относно съвременното състояние и перспективите за развитие на пазара на труда, както и на свързаните с него области като образование, информационни и комуникационни технологии, типове заетост и други в България и в сравнителна европейска перспектива.

Програмата на конференцията може да откриете тук. 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване