Търсене
Close this search box.

Покана за научен семинар: „Да имаш (друго) дете или не: антинатализъм и дилеми пред родителите на деца с увреждания“

Предстои провеждането на втори научен семинар по проект „Етика и бъдеще“, който ще се състои на 26.04.2023 г. от 13 ч. в залата на Института по философия и социология при БАН, бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ет. 2.

Темата на семинара е: „Да имаш (друго) дете или не: антинатализъм и дилеми пред родителите на деца с увреждания“. Лектори ще бъдат гл. ас. д-р Александра Трайкова и гл. ас. д-р Гергана Мирчева от секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология. Александра Трайкова ще представи основни позиции в моралната философия на антинатализма и как той изменя облика си под влиянието на съвременни екологични движения. Гергана Мирчева ще проследи етическите основания за репродуктивните избори на родители, които вече имат дете с увреждане. Лекторите ще дискутират различни репродуктивни стратегии и ще потърсят точките на етическо напрежение между тях. Събитието е отворено за изследователи, практици и представители на различни заинтересовани страни, имащи отношение по темата.

Проект „Етика и бъдеще“ има за цел да разкрие значението, което етиката има при легитимирането на различните пътища към бъдещето на човечеството – т.нар. „политики за бъдеще“. Проектът предвижда провеждането на поредица научни семинари с мултидисциплинарен характер и изразен етически фокус.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина