Търсене
Close this search box.

Покана за национална конференция

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН ви кани на 02.06.2023 г.
на Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики
“.

 Конференцията ще се проведе на 02.06.2023 г. в Централно управление на БАН, зала 207, от 10,30 ч.

Националната конференция има за цел да представи резултатите и аналитичните продукти от научноизследователската дейност, осъществена през периода 2020 – 2023 г. по финансирания от Фонд „Научни изследвания“ фундаментален научно изследователски проект на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ (Договор КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.)

Програма на конференцията

Institute of Philosophy and Sociology is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Национална конференция „“Факторна детерминираност на“ икономиката в сянка“
Time: Jun 2, 2023 10:00 Sofia
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 844 2904 2242
Passcode: 995620

Очакваме ви!

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФАКТОРНА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ В ПРЕДСТАВИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, РЕЗУЛТАТИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИ“
2-РИ ЮНИ 2023 Г.

Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (SETI – Shadow Economy Tolerance Index), проф. дсн Емилия Ченгелова

Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“, проф. дсн Емилия Ченгелова

От ценностна детерминираност към реални действия: „икономиката в сянка“ през погледа на българското население, проф. дсн Валентина Миленкова

Факторни влияния за възникването на икономика в сянка: мнението на експертите, доц. д-р Албена Накова

Нормализация на сенчестите практики: специфичен прочит на девиантността, доц. д-р Люба Спасова

Докладването за устойчивост: роля и приноси за намаляване на сивата икономика, доц. д-р Румяна Желева

Дигиталните технологии: пречка или стимул за включване на търсещите работа лица в сенчести практики, гл. ас. д-р Камелия Петкова

Драйвери на „икономиката в сянка“ – групи фактори, детерминиращи „икономиката в сянка“ и тяхното относително тегло, гл. ас. д-р Александър Герганов

Склонността към даване или приемане на подкуп и нагласите към „икономиката в сянка“, гл. ас. д-р Светлана Александрова

Законът – врата в полето. Актуални корпоративни практики, д-р Елица Димова

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по