Търсене
Close this search box.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

 

Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)

 

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР     

 

Уважаеми колеги, Секция ”Религия, вярвания, светоглед”

 

ИИОЗ, БАН   продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА :

 

РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и  НИ

 

проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

 

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: «Свободата на изразяване и религиозната свобода».

 

ДОКЛАДЧИК:     Доц., д-р Веселин Босаков.

 

Дискутант: проф.,дфн Ст. Пенов

 

Колегията от катедра ”Религия, вярвания, светоглед” и НИ група ”Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалoг” имат удоволствието да ви поканят: Заповядайте като участници или гости в четвър-тък – 19 октомври, 2017 г. 14,30 ч. в заседателната зала на ул.“Сердика“ 4.

 

 

ואָנעפּ   לאיתלאש   רוספורפ יעדמל רוטקוד           Зав.секция:      Проф., дфн. Ст.Пенов

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина