Търсене
Close this search box.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

religia

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Уважаеми колеги, Секция ”Религия, вярвания, светоглед”

ИИОЗ, БАН  продължава теоретичния си СЕМИНАР  по обща ТЕМА:

   РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИСЛЯМА В СЪВРЕМЕННОТО  БЪЛГАРСКО  ОБЩЕСТВО

         Докладчик на семинара – доц. д-р Веселин Босаков

  ДИСКУТАНТИ  –  проф. дфн дпн Петко Ганчев, доц. дфн Стефан Пенов

Колегията от катедра ”Религия, вярвания, светоглед”                      и НИ група ”Религиозно-философски парадиг­ми” имат удовол­с­т­вието да ви пока­нят.

Заповядайте като участници и гости в

четвър­тък, 29 октомври, 2015 г. 14,30 ч. в заседа­тел­ната зала на ул.Сердика 4.