Търсене
Close this search box.
conference 15-16.05

Покана за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция „Ценностите. Класика и актуалност“.
Конференцията ще се проведе на 15 и 16 май 2024 г. в София и Благоевград, както следва:
– 15 май: Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) в Централната сграда на Българска академия на науките (София, ул. „15-и ноември“ №1);
– 16 май: Зала 114, УК-1, Югозападен университет „Неофит Рилски“ (Благоевград).
Събитието се организира по съвместна инициатива на Секция „Култура, естетика, ценности“ към Институт по философия и социология – БАН, и Катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“.
В отговор на националния и световен аксиологически дебат отваряме дискусионно и общностно изследователско пространство, посветено на ценностите, и сърдечно Ви каним да се включите със своите идеи и търсения. Общите тематични направления, както и изискванията за изготвяне на докладите и по-пълна информация за обхвата и провеждането на конференцията ще намерите в приложената официална покана.
Очакваме Вашата заявка в срок до 1 март 2024 г., с посочване на предпочитана дата, съответно град за представяне на доклада Ви, на адрес: values.conference.bg@gmail.com.
С най-добри пожелания от името на организационния комитет,
Доц. д-р Силвия Борисова, ИФС – БАН
Доц. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.