Търсене
Close this search box.
conf-invit

Покана за участие в Юбилейната XX Национална конференция по етика – „Академична етика”

Юбилейната XX Национална конференция по етика под наслов „Академична етика” ще се състои на 7 и 8 ноември 2024 г. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат (Северно крило), ет. 2, бул. „Цар Освободител“ №15, гр. София. Съорганизатори на събитието са катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология при Българска академия на науките. Пълният текст на докладите ще бъде публикуван. Очакваме Вашите заявки за участие!
Крайният срок за заявки за участие в конференцията е 1 октомври 2024 г.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.