Търсене
Close this search box.

Покана към докторантите и асистентите в ИФС

Лятно училище за докторанти и асистенти от ИФС в начален етап на научна кариера (до 4 години от зачисляване в докторантура) се организира в рамките на проект „MILIEU“ (https://milieu-h2020.eu/) от 12 юли до 16 юли в Боровец. На училището ще присъстват докторанти от България, Испания и Италия. Всички разходи се поемат от проекта. Крайният срок за кандидатсване е 31 май (сряда) включително.
Повече информация може да намерите във формата за кандидатстване:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdOI6VmHqzDWuBUrp0rjAEA06AMv313YmolAqlcxINxeO9Sw/viewform?usp=sharing
Предварителната програма на лятното училище може да намерите на този адрес: https://milieu-h2020.eu/news/5487/