Търсене
Close this search box.

Попова, В. 2022. „Цветът в културата“. Фабер. ISBN: 978-619-00-1534-5

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп