Търсене
Close this search box.

Постоянен семинар, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ при Институт за изследване на обществата и знанието Ви кани на поредната лекция на тема:
Хетеродоксни теории за икономическото поведение„, с лектор проф.д.ф.н Иван Кацарски.
Семинарът ще се проведе на 11 Октомври 2018 г. от 10 ч. в залата на ИИОЗ, на ул.“Сердика“ № 4.
Отворен е за всички интересуващи се от темата.
Заповядайте!

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина