Търсене
Close this search box.

ПОСТ-ЕЛЕКТОРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ. АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Обръщаме се към Вас с молба да вземете участие в 20-минутно анкетно проучване, което е част от научноизследователски проект на тема: „Процеси при формиране на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели„. Проектът се изпълнява от изследователски екип от Института по философия и социология при БАН, и по-конкретно, от Центъра за емпирични социални изследвания.

Един от акцентите на проекта е изучаването на процесите на формиране на нагласите на избирателите за гласуване – как се формират тези нагласи, кога и под въздействието на какви фактори избирателите вземат решение дали да гласуват и ако да, за кого конкретно да дадат своя глас. Настоящата анкета е създадена точно с такава цел – бихме искали хората, попаднали в извадката, да опишат как са взели решение за гласуване, дали това решение е било стабилно или променливо, вслушвали ли са се в нечии мнения и съвети, интересували ли са се от общественото мнение по тези въпроси и т.н.

Екипът, който реализира изследването, гарантира запазване на Вашата анонимност. Споделените от Вас отговори ще се използват само в обобщен вид, за строго изследователски цели и най-вече за компютърно моделиране и тестване на хипотези по отношение процесите на формиране на електоралните нагласи и електоралното поведение.

Предварително Ви благодарим за отделеното време и за оказаното съдействие!