Търсене
Close this search box.

Представяне на Знанието като ценност, познанието като призвание

На 27 април (понеделник) 2015 г. от 17 часа в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои представянето на Знанието като ценност, познанието като призвание, юбилеен сборник  в чест на проф. Пепка Бояджиева.

Тази книга е нашата благодарност към проф. Пепка Бояджиева за приноса й към развитието на българската социология и нейното утвърждаване на международната сцена. По повод на юбилея на проф. Бояджиева 25 колеги и приятели от България и чужбина се обединиха в многогласна рефлексия по проблеми на:

  • теоретичните залози и дисциплинарните предизвикателства на съвременната социология
  • идейните наследства в съвременните социални науки
  • социалните и образователните неравенства
  • образователната политика и нейните резултати
  • академичните институции
  • интерпретацията на мобилни социални реалности
  • генерационните измерения на демократичното развитие

Очакваме ви!

pokana

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.