Търсене
Close this search box.

Представяне на книга: Енчев, К. 2019. От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм (второ преработено издание). Скрибенс, София, ISBN 978-619-7467-09-3. Научни редактори: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Ивайло Димитров. Художник на корицата: Антонина Георгиева

27 юни, 19.00 часа, в „Хралупата“ (Бутик за думи, образи и смисъл) – ул. Стефан Караджа 22

От интенционалност към интензионалност (Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм) е книга, която Кристиян Енчев издава за първи път през 2009 година. Второто ѝ издание от тази година в Издателство Скрибенс – след цели десет години – е съществено преработено и снабдено с нова част – Виртуалистки метаметафорики, която отсъства в първото. С новата част се прехвърля мост между старите и нови философски измерения на темата в разработките на Енчев.

 

Анотация. Да се осмисли преходът от интенционалност към интензионалност е възможно в рамките на различни подходи и в различен дисциплинарен обхват. Идеята да се очертае логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм, позициониран в една метафизика на познанието, задава същностните параметри на настоящото изследване. Тези именно параметри дават основание да се постави въпросът и за адекватния подход. Това означава търсенето на такъв подход да има за свой главен ориентир намерението за трансцендентално преосмисляне на подходите към интензионалността на конкретни логически нива и техните структури.

Във виртуалистката метафизика теоретифицирането се извършва в концептуално идеализационен план, благодарение на което е възможно чисто знаниево построяване на критико-онтологични базисни единици със своя собствена интензионалност. С оглед на целта да се очертае и експлицира логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм въвеждам разграничението между два подхода – аналитично-екстензионален и метафизично-интензионален. Първият не взема предвид тематизирането на логиката в отношение към конкретни познавателни процедури или прави това по такъв начин, че тези процедури се разглеждат като напълно редуцируеми до формални критерии. Така логическата непротиворечивост „поглъща“ съдържателни специфики без оглед на въпроса за техния произход и граници на валидната им представимост в познавателни форми.

 

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/737806069965755/

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп