Търсене
Close this search box.

Представяне на сборник „Applied and Experimental Philosophy in the Knowledge Based Society East and West“

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

И КАТЕДРА „ФИЛОСОФИЯ” НА ФФ ПРИ СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

   организират

Представяне на новоизлезлия сборник

“APPLIED AND EXPERIMENTAL PHILOSOPHY IN THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY EAST AND WEST”

(Proceedings of XXVI Varna International Philosophical School

2 – 4 June 2010)

Издателство:

ISSK – BAS

Sofia, 2012

    Представянето ще се състои на 9 април (понеделник) от 16:00 часа

в зала 63 на Философския факултет

Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”

(трети етаж) 

Ще има и по чаша вино 

Заповядайте!

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп