Търсене
Close this search box.

Приветствие по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на направления
„Културно-историческо наследство и национална идентичност“
и „Човек и общество“

ПРИВЕТСТВИЕ

по случай 100 годишнината от рождението
на професор дфн Живко Ошавков

Уважаеми гости, скъпи колеги,
Имам удоволствието от името на ръководството на БАН и в качеството си на научен секретар на направлението „Човек и общество“ да ви кажа „Добре дошли!“ и да поднеса приветствие към организаторите и участниците в тържественото честване по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков в Големия салон на БАН.
Дейността на проф. Ошавков, който е основоположник на първата социологическа изследователска група в структурата на БАН, създател и пръв директор на Института по социология при БАН през 1968, е от важно значение за Българска академия на науките. Преди 45 години тогава 55 годишният учен полага значителни усилия за институционализирането на българската социологическа наука и нейното академично израстване. Така първата важна крачка е направена. Емблематично е, че социологическата наука в БАН също чества юбилей през тази година. 2013 е наистина празнична за нашите колеги социолози. Тези две чествания на годишнини от рождението на основателя и на неговата рожба през времето са вървели и ще вървят заедно.
Още нещо се случва през 1968 година, очевидно успешна и ползотворна за проф. Ошавков. Тогава, шест години след „Религиозността в България” от 1962 г., ученият прави следващото си мащабно социологическо проучване „Градът и селото”. Това са два труда с голямо когнитивно значение, в които е събрана ценна информация и е направен анализ на българското общество от средата на века. В тях ученият задава модела на създаване на социологическо знание в съответствие с високите научни и професионални стандарти. http://www.bsa-bg.org/index.php/2013-06-04-11-33-02/50-100-4-2013
Такива чествания от рождението на изтъкнати личности, на български учени зачинатели, дали тласък за развитието на определена област в науката, са момент на равносметка, когато научната общност обръща поглед назад и отдава почит на своите предшественици и учители. Нека ние, потомците, в следващите два часа си припомним делото на проф. Ошавков и съхраним будна паметта за него.

 

03.07.2013                                                        доц. д-р Йоана Спасова-Дикова