Търсене
Close this search box.
ess

Признание за авторитета и изследователския капацитет на ИФС

Раунд 11 на Европейското социално изследване се реализира в момента на територията на България. Изследването се провежда по унифицирана общоевропейска методология и при спазване на най-стриктни методологически стандарти. От страна на ИФС по изследването работи екип под ръководството на проф. дсн Емилия Ченгелова. Информацията се набира по метода на стандартизираното интервю, с таблети. За провеждането на интервютата са ангажирани 102 анкетьори, контролирани от 28 супервайзори. Съгласно методиката на Европейското социално изследване, на 10% от проведените интервюта се извършва специализиран методически контрол. Планирано е теренната работа да приключи до 07.03.2024 г., след което ще се пристъпи към процедурите за проверка на системните файлове и подготовката на базата данни за депозиране в Централата на ЕСС.

 

ОЩЕ