Проведени

Международна научна конференция “Traditional Learning Theories and Their Relation to Process Philosophy and AI” проведе на 19 и 20 юни, 2018 г. Институтът за изследване на обществата и знанието, съвместно с Департамента по философия на университета в Лиеж, Белгия и Лаборатория по телематика при БАН С програмата на форума можете да се запознаете тук.

 

Сътрудникът на Института за изследване на обществата и знанието, доц. д-р Кирил Карталов е сред основните организатори на проведената на 26. 05. 2018 г. в Аулата на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр.Велико Търново международната научна конференция на тема:

„Хистиянските корени на Европа“.

Тя бе организирана от Никополска епархия, под патронажа на Папския комитет за исторически науки, на Ватиканската Апостолическа библиотека, на Комисията на епископските конференции на Европейската общност, на Фондация Папа Йоан XXIII в Бергамо и на Великотърновския университет, по случай 370 години от основаването на Никополската епархия (1648-2018), 140 години от освобождението на България (1878-2018) и на 330 години от Чипровското въстание (1688-2018).

Форумът бе съпътстван от изложбата „Папството и българите от 9-и до 21-и век“, първата по рода си документална и фотографска експозиция, в която са използвани документи и регистри от секретния архив на Ватикана, ръкописи от Ватиканската Апостолическа библиотека и Архивите в Дубровник и проследява сложните връзки на българските владетели и църковни предстоятели с папските институции.
Експозицията е посветена на 370-годишнината от основаването на Католическата Никополска Епархия.

Научна юбилейна конференция „Науката в полза на обществото“
Секция „Публични политики и социални промени“ организира провеждането на Научна юбилейна конференция в чест на проф. д.с.н. Духомир Минев
 „Науката в полза на обществото“ на 12.01.2018 год.,
9,30 ч., зала 207, ЦУ на БАН
С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.
Национална научна конференция на тема: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ НА 21 ВЕК – ПОДЦЕНЕНИТЕ ЗАПЛАХИ (Способни ли са Европейският съюз и България да се справят с въоръжен конфликт?)

се проведе на 18 декември 2017 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски”. Програмата на събитието можете да намерите тук.

Тринадесета национална конференция по етика “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”

се проведе на 15 декември 2017 г. под патронажа на г-н Георги Пирински – депутат в Европейския парланмент.

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“ се проведе на 01.12.2017 г. в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. http://hotel-downtown.net/en/. Организатор е Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София. Ежегодната конференция има за цел да очертае приноса на социалните науки при решаването на важни обществени проблеми.

Форумът представя актуални академични изследвания върху състоянието на средната класа, традицията за дарителството в образованието днес, развитието на градското земеделие и въвеждането на нов модел на управление, позволяващ по-добро съответствие между висшето образование и пазара на труда. Анализира основните постижения на България в продължение на десет години след присъединяването към Европейския съюз и разглежда широк кръг въпроси, които засягат ценностите на демократичния ред в съвременното българско общество, структурите на обществения живот и институциите на прехода. Участници и лектори в дискусията са учени, експерти от Германия, Македония, България, депутати, представители на гражданското общество, бизнеса и журналисти.

Сред темите на конференцията са достъпът до важна за обществото информация, както и все още липсващата култура на прозрачност в администрацията; институционалните и законодателните реформи, които в изпълнение на европейските препоръки са необходими, но не и достатъчни за постигането на демократичните стандарти за независимост и отчетност на институциите; разделението между бедни, богати и средна класа в страната и доколко то е пречка за развитието на съвременното българско общество и неговият просперитет.

Като изграждащи невидимата, но незаменима ос на всяко общество, без която то е изправено пред риск от дезинтеграция, ще бъдат разгледани културите на дарителството, доверието и солидарността, а актуално изследване на градското земеделие в България ще го представи като фактор за формиране на нови ценности и стимули за по-качествен и здравословен начин на живот на градските общности. Едно от основните социални предизвикателства – изтичането на мозъци, поради по-голямата академична и икономическа привлекателност на западноевропейските страни, е основа на проучване, което цели да подобри институционалния капацитет за увеличаване на съответствието на висшето образование спрямо нуждите и изискванията на пазара на труда с оглед запазването на повече млади таланти, които да останат да учат и работят в страните от Дунавския регион.

Програма

„Съвременната философия – проблеми, тенденции и перспективи“

Между 28 и 31 август в Творческия дом на БАН до гр. Варна се проведе международна философска конференция на тема „Съвременната философия – проблеми, тенденции и перспективи“. Форумът беше организиран от Института за изследване на обществата и знанието в сътрудничество с няколко чуждестранни партньори: Академиите на науките на Чехия, Словакия и Полша, Румънската Академия, Университетите на Лиеж (Белгия), Белград, Нови Сад, Ниш, (Сърбия), Босна и Херцеговина. Международният организационен комитет с председател доц. дфн Богдана Тодорова включваше учени от всяка от изброените институции. В конференцията участваха над 40 учени от 10 европейски държави. Докладите бяха разпределени в шест тематични панела, като целта на отделните работни сесии беше да се очертаят конкретните предизвикателства и задачите, които днешният свят поставя пред всяка от основните философски дисциплини – от логика, онтология, философия на науката, през политическа философия и философия на религията, до естетика, философия на образованието и сравнителна философия. Както в отделните доклади, така и в често следващите ги оживени дискусии под различни ъгли се обсъждаше ролята на философката рефлексия и аргументация в публичния дебат на днешния глобализиран и едноременно разкъсван от тежки икономически, религиозни, цивилизационни и др. конфликти свят. Трите работни дни показаха, че въпреки динамичните помени през последните десeтилетия, въпреки водещата роля на технологиите в нашия век, философията все още има какво да каже по актуалните проблеми на човечеството и около тази позиция се обединиха участниците във финалната дискусия на варненската конференция – международната философска общност да вземе присърце тези проблеми и да насочи усилията си към това да даде своя специфичен принос за решаването им.

Конференция “Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи” 

На 28 и 29 ноември 2016 г. във Венус Бизнес център се проведе ежегодната конференция, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието – БАН със съдействието на Фондация “Конрад Аденауер”. Тазгодишната тема на конференцията беше “Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи”. На двудневната среща присъстваха представлители на различни медии, държавни и частни институции. Гостите и участниците дискутираха многообразни теми и представиха различни гледни точки по текущи проблеми, свързани с образованието и заетостта в България. Бяха обсъдени важни и основни теми и принципи относно състоянието на пазара на труда, предизвикателствата и перспективите пред младежите при намиране на работа, социалните неравенства при заетостта в зряла възраст, иновациите и екопредприемачеството в България и други належащи и актуални въпроси.

Програмата на конференцията може да видите тук.

Снимки от конференцията може да откриете на фейсбук страницата на Институт за изследване на обществата и знанието – БАН.

                              

Конференция “Ценности, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните отношения” 

10.10.2014

———————————————————————————-

На 25 септември 2014г., четвъртък, от 16:00 ч., в Руския културно-информационен център, зала 204 бе представен сборника с докладите от кръгла маса

“Еволюция на йерархични системи”

———————————————————————————-
EMIN

На 19ти септември се проведе Национална конференция “Адекватни минимални доходи” в гр. София, хотел Рила. Тази конференция е част от Европейска кампания за адекватни минимални доходи, по проект Европейска мрежа за минимални доходи (EMIN), финансиран от Европейската комисия. Подобни конференции се провеждат през септември-октомври във всички страни-членки на ЕС, както и в Македония, Сърбия и Норвегия. Конференцията в България е организирана с активното съдействие и участие на учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Наред с българските участници, в нея ще взеха участие и гости от Белгия и Македония.

———————————————————————————-

THE FACULTY OF PHILOSOPHY
ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO
AND
THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETY AND KNOWLEDGE, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCESuntitled

„PHILOSOPHY IN AFTERPOSTMODERN SITUATION – APLICATIONS AND PERSPECTIVES“
19-20 May 2014
Faculty of Philosophy, Veliko Turnovo University, Campus 5
19 Hristo Botev str, Veliko Turnovo, 5000, Bulgaria

Call for papers: To participate, please send your full name and position, university or institute, paper topic and a short resume up to 300 words
Deadline for abstracts: 15 April 2014

Papers from the conference will be published!

 

Details:

The conference contributes to themes and approaches that rediscover the practical importance of philosophy in different academic and public discourses. The event addresses the relevancy of philosophical tradition and present–day researches to the newest global issues of mankind and the significance of philosophical work in these areas.
The aims of the event are:
1. To reveal that philosophical problems are universal not in terms of the isolated self-sufficiency of philosophical reasoning, but in terms of their constant presence in the living journey of the human being.
2. To reflect the diversity of areas in which philosophy collaborates with other contemporary studies in solving scientific, technical, social, political and cultural issues of present day.
3. To outline the responsibilities and tasks that lay ahead in the future development of philosophy in practical contexts.

The organizers invite papers in the field of systematic philosophy, history of philosophy, logic, ethics, philosophy of science, axiology, philosophy of politics and law, social philosophy etc.

Conference panels:

1. Philosophical tradition
2. Philosophy and science
3. Philosophy and society
Contact person and address for abstract submissions: Anna Ivanova (ivanovabg@gmail.com), Facuty of Philosophy, VTU