Търсене
Close this search box.

Промоция на книга &Конференция с международно участие: Философията на Хегел, Религия &Светоглед, ИФС-БАН, 5& 7 юли 2022, София, Сердика 4

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по