Търсене
Close this search box.

Проф. дфн Веселин Петров EDUCATION FROM A WHITEHEADIAN POINT OF VIEWProgress, Rhythm, and PoiesisEdited by Vesselin Petrovand Adam C. ScarfeCambridge Scholars Publishing

Проф. дфн Веселин Петров

EDUCATION FROM A WHITEHEADIAN POINT OF VIEW

Progress, Rhythm, and Poiesis

Edited by Vesselin Petrov

and Adam C. Scarfe

Cambridge Scholars Publishing

 

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп