Търсене
Close this search box.

Проф. Румяна Стоилова и проф. Корнелия Славова (СУ) със статия в сборника The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies

Излезе от печат сборникът The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies, в който проф. Румяна Стоилова в съавторство с проф. Корнелия Славова СУ са автори на статията, посветена на използването на теорията за интерсекционалността в изследванията на множествените неравенства. Темата на тяхната статия е „Интерсекционалността: Перспективите пред Централна и Източна Европа“. Интерсекционалността е една от най-популярните парадигми във феминистката теория днес.  В статията на двете авторки  са изследвани определенията и връзките между категориите класа , етнос и пол; характеризирана е интерсекционалността като полезна за интердисциплинарни анализи; като  представляваща значителна мобилизационна сила за активистки действия, но и за планиране и оценяване на политики , насочени към намаляване на негативните ефекти от множествените неравенства. Тезата на авторите е, че Централна и Източна Европа не правят изключение от процесите, които се случват на глобално ниво. Новите форми на национализъм и сегрегация към етническите малцинства, мигрантите, жените и маргиналните групи е „демократично отстъпление“ от социалната справедливост.

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана