Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Заседанието ще се проведе, в хибриден формат, на 18 юни 2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология – БАН, ул. „Сердика“ 4.

Зоом линк за онлайн присъствие:
https://us02web.zoom.us/j/82357140887?pwd=mnBpwt5iCzeQfAj8iJu0mOZGrV9YRc.1

Meeting ID: 823 5714 0887
Passcode: 570091

 

Състав на Научното жури
Председател:
Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова – ИФС-БАН

Членове
проф. д.с.н. Валентина Миленкова – ИФС-БАН
проф. д.с.н. Добринка Пейчева – ЮЗУ„Неофит Рилски“
проф. д.ф.н. Богдана Тодорова – ИФС-БАС
проф. д.с.н. Георги Найденов – УНСС
проф. д-р Мариана Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
доц. д-р Саша Тодорова – УНСС

Рецензия от проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИФС-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Рецензия от проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ИФС-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Рецензия от проф. д.с.н. Добринка Пейчева, ЮЗУ„Неофит Рилски“, на дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Становище от проф. д.ф.н Богдана Тодорова, ИФС-БАН, за дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Становище от проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС, за дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Становище от проф. д-р Мариана Петрова, за дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Становище от доц. д-р Саша Тодорова, за дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“  в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.
In English

Автореферат на дисертационния труд на доц. д-р Албена Илиева Накова – Манолова за придобиване на научната степен „доктор на науките“.