Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

на тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Заседанието ще се проведе на 12 юни 2024 година от 11.00 часа в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН на ул. „Сердика“ 4, партерeн етаж.

Състав на Научното жури

Председател:
Проф. д.с.н. Мая Келиян –– ИФС – БАН

Членове:
Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска  – УНСС
Проф. д-р Георги Петрунов – УНСС
Проф. д.с.н. Карамфил Манолов – ИФС-БАН
Проф. д.с.н. Таня Неделчева – ИФС-БАН
Проф. д.с.н. Георги Найденов – УНСС
Доц. д-р Теодора Пенева – ИИИ-БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и тук-на сайта на ИФС:

Рецензия от проф. д.с.н. Мая Келиян, ИФС-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Рецензия от проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Рецензия от проф. д-р Георги Петрунов, УНСС, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Становище от проф. д.с.н. Карамфил Манолов, ИФС-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Становище от проф. д.с.н. Таня Неделчева, ИФС-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Становище от проф. д-р Георги Найденов, УНСС, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Становище от доц. д-р Теодора Пенева, ИИИ-БАН, на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова, ИФС-БАН, за продобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
In English

Автореферат на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова за придобиване на научната степен „доктор на
науките“