Търсене
Close this search box.

Публична защита на Шабан Шабан Даракчи

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“

на Шабан Шабан Даракчи
за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“ (шифър 05.11.01.)

Състав на научното жури:

Проф. дсн Валентина Златанова (ИИОЗ) – Председател
Проф. дсн Румяна Стоилова (ИИОЗ)
Доц. д-р Татяна Коцева (Бургаски Свободен Университет)
Доц. д-р Илия Недин (ЮЗУ)
Доц. д-р Ана Лулева (Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН)

Защитата ще се състои на 17 декември от 14 ч. в сградата на ИИОЗ
на ул. Сердика № 4, етаж І.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. “Московска” № 13А.

Автореферат на „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.) на Шабан Шабан Даракчи.

Рецензия на проф. дсн Румяна Стоилова на дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.).

Становище на проф. дсн Валентина Златанова за дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.).

Рецензия доц. д-р Татяна Коцева на дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.).

Становище на доц. д-р Илия Недин за дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.).

Становище доц. д-р Ана Лулева а дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема „ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА“ за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „социология“(шифър 05.11.01.).

 

 

 

 

 

 

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА