Търсене
Close this search box.
1-1024x442

Публично събитие и работна среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация

На 30 и 31 март 2023 г. в град Виена, Австрия, се проведе първата присъствена среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация, финансиран по програма Хоризонт Европа, в който ИФС-БАН е партньор. Участие в нея взеха част от българския екип – доц. д-р Петя Илиева-Тричкова (ръководител) и доц. д-р Венета Кръстева.

Срещата започна с експертна дискусия между представители на различни заинтересовани страни, работещи по проблемите, свързани с възможностите за реализация на пазара на труда: експерти от Министерството на труда и икономиката на Австрия, изследователи от научни институции, активисти от неправителствени организации, представители на работодатели и др. Пленарен доклад изнесе prof. Ken Mayhew, Emeritus Professor of Education and Economic Performance and Emeritus Fellow of Pembroke College, Oxford.

Доц. д-р Илиева-Тричкова бе сред поканените дискутанти и се включи активно в обсъждането на проблемите за недостига на работна ръка и несъответствието на уменията, като акцентира на значението на научните изследвания за по-добро разбиране на проблема.

Повече информация за проведената дискусия и участниците в нея може да намерите на интернет сайта на координатора на проекта австрийската организация 3s: https://3s.co.at/labour-shortages-and-skill-mismatches-what-can-be-done/.

Информация за самия проект ще откриете в секция Проекти на интернет страницата на ИФС-БАН.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.