Търсене
Close this search box.

Първи резултати от изследване по проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“

Първи резултати от проведените в рамките на проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“, финансиран от ФНИ по договор КП-06-Н55/13, емпирични социологически изследвания са представени в кратка брошура (Policy brief). Данните са от проведено национално представително изследване, дълбочинни интервюта и фокус групи.
Предстои допълнителна обработка на получената богата емпирична информация и анализи на важните теми, които се проучват в рамките на проекта. За повече информация: Green Transition (zelenprehod.blogspot.com)