Търсене
Close this search box.
miguel-a-amutio-27QOmh18KDc-unsplash ii

Работен доклад за политиките за умения в шест европейски държави

Публикувани са първите резултати от Работен пакет 2 по проекта Skills2Capabilities, финансиран по програма Хоризонт Европа, в който участва екип на ИФС-БАН.

Работният доклад разглежда политиките за умения на примера на национални стратегически документи в Австрия, Англия, България, Германия, Италия и Норвегия. Чрез следване на обща аналитична рамка, изследователите от шестте държави представят основните аспекти на национални стратегически документи, техните цели, задачи и степента на прилагането им. Изхождайки от идеята, че достъпът до добре платена заетост е само една от многобройните „функции“ на уменията, в доклада се обръща специално внимание върху отношението между икономически цели, заложени в стратегическите документи, и тези, които се отнасят до по-широк спектър от аспекти на социалното и личното развитие (напр. демократично участие, социална ангажираност и включване).

Докладът може да бъде намерен (на английски език) на: https://www.skills2capabilities.eu/results.html. Информация за проекта на български език може да откриете на интернет страницата на ИФС-БАН: https://ips-bas.org/skills2capabilities/

ОЩЕ