Търсене
Close this search box.

Работна среща на експертна група по двугодишен проект за обучение по екопредприемачество

На 26 и 27 юни 2015 г. във Vivacom ArtHall – София Институтът за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН проведе работна среща на експертна група по двугодишен проект за обучение по екопредприемачество.
В срещата взеха участие експерти от България и Германия от различни области – на екологията, предприемачеството, зелените технологии и социологията, както и представители на бизнеса и академичните среди. Участниците се обединиха около обща работна дефиниция на това ново интердисциплинарно поле, очертаха профила на бъдещия български екопредприемач и разработиха конкретен модел на желаните компетенции, който да залегне в основата на предстоящите обучения.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Германската федерална фондация за екология (DBU) и се осъществява съвместно с Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайделберг, Германия. Той е насочен към студенти от различни специалности в градовете Пловдив, Русе и Свищов.
Основната цел на проекта е придобиване на специфични предприемачески компетенции от младите хора (чрез участие в 10-седмични обучителни модули), популяризиране на съвременните бизнес достижения в областта на екологичните технологии (целогодишна кампания с периодични срещи между бизнеса и студентите) и създаване на консултантски центрове по екопредприемачество като междинно звено между университета, бизнеса и студентите (със стажантска борса и мрежа от ментори от бизнеса и университетите).