Търсене
Close this search box.

Разработване на инструменти с изкуствен интелект за споделяне на информация относно местните трудови пазари на завършилите професионално образование и обучение

Екип от ИФС-БАН участва в изследователски проект „Разработване на инструменти с изкуствен интелект за споделяне на информация относно местните трудови пазари на завършилите професионално образование и обучение“ (Developing AI tools for sharing intelligence on the local labour markets of VET graduates), финансиран от „Еразмус+“. Той ще се осъществява едновременно в три европейски града — София, Виена и Барселона, а продължителността му е 36 месеца.

Проектът има за цел да генерира разбираемa и полезна информация за структурата на уменията на местно ниво, които се формират в рамките на професионалното образование и обучение. Създаването на инструмента ще разчита на обединяване на местните бази данни (за завършилите, стажовете, работните места), изкуствен интелект, социологически изследвания на екосистемите за умения и социалното конструиране на технологиите, както и качествени данни (интервюта и фокус групи). Предвижда се в изследването да бъдат включени около 150 представители на заинтересованите страни на местно ниво. Партньори ще бъдат четири академични организации (Vrije Universiteit Brussel, ИФС-БАН, Universität Wien, Consell General de Cambres de Catalunya) и една търговска камара (GCCCC).

Дейности

В рамките на проекта ще бъде употребен инструмент, който подпомага специалистите в сферата на пазара на труда и образованието да взимат вземат решения на местно ниво. Ще бъдат направени интервюта с завършващи студенти, фокус групи с работодатели ще изследват как инструмента работи в Барселона, София и Виена. Заключенията ще бъдат обсъдени на отворени семинари с широко участие. Институт по статистика и няколко доставчици на професионално образование ще работят по проектирането, изследванията и дейностите по участие като асоциирани партньори в трите града.

Търсени резултати

Проектът ще предостави доклад, два прототипа на инструмент за изкуствен интелект за умения и методологически протоколи, които ще помогнат на заинтересованите от професионално образование и обучение да осмислят местната информация. В рамките на проекта ще бъдат изготвени и два доклада от качествени изследвания (включително набори от данни), които оценяват обхвата на количествената информация за уменията (триангулация) по места. Докладите за добри практики ще представят примери от трите града. Заключенията ще се разпространяват чрез семинари с участие и обучение.

Екип
Гл. ас. д-р. Светломир Здравков, ръководител на проекта,
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева
Гл. ас. д-р Петя Климентова

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.

CEECAW

Предизвикателства при организирането и колективните преговори в секторите на грижи, администрация и управление на отпадъци в централно-източноевропейските страни. 1 ноември 2023 – 30 октомври 2026