Търсене
Close this search box.

„Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“

Предстои седмото поредно издание на научната конференция  на ИИОЗ с подкрепата на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София

„Регионалното развитие и факторите за успех:  образование, икономика и социална политика в регионите“

 

На 25 октомври 2019 г., за седма поредна година Институтът за изследване на обществата и знанието  при БАН, в сътрудничество с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, провежда научна конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от актуални изследвания на Института, както и на други академични институции от страната и чужбина. Като лектори и участници в дискусиите са поканени учени и експерти от  водещи академични институции и бизнес среди. Специални лектори ще бъдат:  Мария Габриел – Европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество и Волфганг Шустер от Европейска фондация за образование – ЕФЕ, Щутгарт, Германия.

Заповядайте на 25.10.2019г. от 09:00 до 13:30 часа в „Зала София “ в Гранд Хотел София: http://www.grandhotelsofia.bg/

Програма

Programme

За допълнителна информация, свързана с организацията на събитието, можете да се обръщате към Диана Петрова, /ИИОЗ/ сл. тел: 0888026424.

Снимки от конференцията.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване